difrakcia zu logo ef logo

Difrakcia na kruhovom otvore

Difrakcia na kruhovom otvore

Priemer otvoru sa nastavuje kliknutím na rôzne miesta trojuholníka umiestneného v ľavom hornom rohu appletu, farba svetla, v ktorom difrakciu sledujeme sa mení kliknutím na odpovedajúci farebný obdĺžnik v spodnej časti appletu.

© 2014 Created by Remenec Juraj. All rights owned by Noro :-)