difrakcia zu logo ef logo

Difrakcia na obdĺžnikovej štrbine

Difrakcia na obdĺžnikovej štrbine

Kliknutím na rôzne miesta trojuholníka (v ľavom hornom rohu appletu) dôjde k zmene veľkosti jednej zo strán (pôvodne) štvorcového otvoru.

© 2014 Created by Remenec Juraj. All rights owned by Noro :-)