difrakcia zu logo ef logo

Difrakcia na štrbine

Difrakcia na štrbine

Kliknutím na modrý trojuholník umiestnený v ľavom hornom rohu appletu sa nastavuje veľkosť štrbiny, na ktorú dopadá rovinná vlna.

© 2014 Created by Remenec Juraj. All rights owned by Noro :-)