difrakcia zu logo ef logo

Interferencia

Interferencia

Pevný zdroj kruhovej vlny je umiestnený v strede animácie. Kliknutím na ľubovoľné miesto v animácii zvolíte polohu druhého zdroja kruhovej vlny.

© 2014 Created by Remenec Juraj. All rights owned by Noro :-)