difrakcia zu logo ef logo

Skladanie vĺn

Skladanie vĺn

V applete sa nachádzajú ovládacie prvky v podobe rôznych farebných krúžkov. Kliknutím na konkrétny krúžok dôjde k zmene príslušného parametra vlny. Funkcia jednotlivých ovládacích prvkov (krúžkov) je zrejmá z Legendy.

Legenda
legenda1

© 2014 Created by Remenec Juraj. All rights owned by Noro :-)