difrakcia zu logo ef logo

Úvod

Keď Leonardo da Vinci pozoroval vlny na hladine vody všimol si, že keď prejde vlna cez lístok plávajúci na hladine, lístok sa zakolíše. Nepremiestni sa. Vlna ho nadvihne a potom sa lístok vráti do pôvodnej polohy. Uvedomil si, že pri šírení vln sa ani voda nepremiestňuje, ale jej jednotlivé časti „kmitajú“ tak ako lístok na jej povrchu.

Vtedy sa už vedelo, že zvuk súvisí s kmitmi. A tak predstava, že zvuk sa šíri rovnako ako vlny na vode, bola Leonardovi samozrejmá. Uvedomil si, že sa vlny správajú podobne i v iných situáciách, napríklad pri ich odraze. A že ten odraz je príčinou ozveny. Napadlo ho, že i svetlo môže byť „vlna“. Svoju predstavu si zapísal nasledovne:

Jeden zákon mechaniky tu i tam! Ako vlny na vode po vhodení kameňa, tak sa rozbiehajú zvukové vlny vo vzduchu. Nesplývajú keď sa pretínajú a svojím stredom zachovávajú miesto zrodu zvuku. A ako je ozvena odrazom zvuku, tak obraz v zrkadle je ozvenou svetla!

(Citované podľa románu D. S. Merežkovského “Leonardo da Vinci”)

Leonardo da Vinci týmito úvahami o stáročia predbehol svojích veľkých nasledovníkov akými boli Newton, Huygens alebo Fresnel. Treba však povedať, že da Vinciho predstava bola intuitívna, zatiaľ čo Newtonove alebo Fresnelove predstavy boli podopreté experimentmi a kvantitatívnou teóriou. Leonardova intuícia však i dnes vyvoláva úctu.

Da Vinciho predstavu o jednotnosti podstaty mechanických a elektromagnetických (svetelných) vĺn sme prijali ako základný motív tejto výstavy.


Kde nás nájdete…

V suteréne budovy AB v areáli Žilinskej univerzity.


Máte záujem navštíviť našu výstavu “Krajina vĺn”? Vyplňte nasledujúci formulár a sprievodca si s Vami dohodne najbližší možný termín. Od 18.02.2019 do 17.05. 2019 sú pre výstavu rezervované návštevné hodiny:

Pondelky 10:00 – 15:00
Utorky 09:00 – 15:00
Stredy 09:00 – 15:00
Štvrtky
Piatky 09:00 – 15:00

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Vaša správa, navrhovaný termín stretnutia a pod.


Táto stránka vznikla vďaka finančnej podpore projektu KEGA č. 036ŽU-4/2014

© 2014 Created by Remenec Juraj. All rights owned by Noro :-)