Referencie

Okrem našich študentov a náhodných návštevníkov z radov obyvateľov mesta Žilina Krajinu vĺn už od roku 2009 navštívili:

– TV Patriot Žilina
– návšteva z iQpark Liberec
– pedagógovia ZŠ Karpatská 1, Žilina
– návšteva z TU Košice
– študenti SOŠT a SPŠ Poprad
– študenti SOŠ Polytechnická, Ružomberok
– študenti SPŠ Nitra
– študenti SPŠ Jozefa Murgaša, Banská Bystrica
– študenti Bilingválneho gymnázia Tomáša Ružičku v Žiline
– návšteva z UEF SAV
– návšteva z FEL ZČU, Plzeň
– návšteva z Université de Mons, Belgicko
– študenti SPŠ dopravná, Trnava

– študenti Gymnázia Varšavská, Žilina
– návšteva z Državni univerzitet u Novom Pazaru, Srbija
– návšteva z Univerzity Tomáše Bati, Zlín
– návšteva z National Institute of Technical Physics, Iasi, Rumunsko
– študenti z ATH Bielsko-Biała, Poľsko
– návšteva z National Research University, Moskva
– študenti SPŠS Žilina
– firma MARPEX s.r.o, Dubnica n. Váhom
– študenti Športového gymnázia, Žilina
– študenti Gymnázia Veľká Okružná, Žilina
– návšteva z IPHT Jena, Nemecko
– študenti Spojenej školy Kysucké Nové Mesto

– študenti SOŠE, Žilina
– návšteva z firmy OMS, Dojč, SR
– návšteva z Linköpings universitet, Švédsko
– návšteva z national Research Council, Kanada
– návšteva z Grécka
– návšteva z Japonska (firma Panasonic)
– návšteva z Uniwersytet Warszawski, Poľsko
– návšteva z LMU Mníchov,
– návšteva z MFF UK, Praha
– návšteva z ČVUT, Praha
– študenti z SPŠE, Prešov
– študenti z Gymnázia Hubeného, Bratislava

Zaujimavé komentáre z knihy návštev

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image