difrakcia zu logo ef logo

Referencie

Okrem našich študentov a náhodných návštevníkov z radov obyvateľov mesta Žilina Krajinu vĺn už od roku 2009 navštívili:

– TV Patriot Žilina
– návšteva z iQpark Liberec
– pedagógovia ZŠ Karpatská 1, Žilina
– návšteva z TU Košice
– študenti SOŠT a SPŠ Poprad
– študenti SOŠ Polytechnická, Ružomberok
– študenti SPŠ Nitra
– študenti SPŠ Jozefa Murgaša, Banská Bystrica
– študenti Bilingválneho gymnázia Tomáša Ružičku v Žiline
– návšteva z UEF SAV
– návšteva z FEL ZČU, Plzeň
– návšteva z Université de Mons, Belgicko
– študenti SPŠ dopravná, Trnava
– študenti Gymnázia Varšavská, Žilina
– návšteva z Državni univerzitet u Novom Pazaru, Srbija
– návšteva z Univerzity Tomáše Bati, Zlín
– návšteva z National Institute of Technical Physics, Iasi, Rumunsko
– študenti z ATH Bielsko-Biała, Poľsko
– návšteva z National Research University, Moskva
– študenti SPŠS Žilina
– firma MARPEX s.r.o, Dubnica n. Váhom
– študenti Športového gymnázia, Žilina
– študenti Gymnázia Veľká Okružná, Žilina
– návšteva z IPHT Jena, Nemecko
– študenti Spojenej školy Kysucké Nové Mesto
– študenti SOŠE, Žilina
– návšteva z firmy OMS, Dojč, SR
– návšteva z Linköpings universitet, Švédsko
– návšteva z national Research Council, Kanada
– návšteva z Grécka
– návšteva z Japonska (firma Panasonic)
– návšteva z Uniwersytet Warszawski, Poľsko
– návšteva z LMU Mníchov,
– návšteva z MFF UK, Praha
– návšteva z ČVUT, Praha
– študenti z SPŠE, Prešov
– študenti z Gymnázia Hubeného, Bratislava

 

 

Zaujímavé komentáre z Knihy návštev:

Japan

 

2

 

4

 

3

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

11

 

10

 

12

 

14

 

13

15

 

16

 

17

 

Scan

 

Scan4

 

Scan1

 

Scan5

 

Scan6

 

Scan7

 

Scan8

 

Scan9

 

Scan10

 

Scan11

 

Scan13

 

Scan14

 

Scan16

 

Scan15

 

Scan17

 

Scan18

© 2014 Created by Remenec Juraj. All rights owned by Noro :-)